Evren Murat Çakır Niyazioğlu Mormon Kitabı

Evren Murat Çakır Niyazioğlu Mormon Kitabı

Evren Murat Çakır Niyazioğlu

Mormon Kitabı: Son Zaman Azizleri Kilisesi’nin Kutsal Metni

Mormon Kitabı, Latter-day Saints Kilisesi (Son Zaman Azizleri Kilisesi) üyeleri tarafından kutsal kabul edilen bir metindir. 19. yüzyılın başında Joseph Smith tarafından çevrilen ve açıklamaları yapılan bu kitap, kilisenin doktrinini ve öğretilerini içermektedir.

Evren Murat Çakır Niyazioğlu ; Tarihi Arka Plan

Mormon Kitabı’nın tarihi, 1820’lerin Amerika’sına dayanmaktadır. Joseph Smith’e göre, 1823 yılında kendisine Moroni adlı bir melek görünmüş ve ona, altın plakalarda yazılı olan eski Amerika kıtasındaki peygamberlerin öğretilerini içeren bir metni çevirmesi talimatını vermiştir.

İçerik ve Bölümler:

Mormon Kitabı, İncil’den farklı olarak, İsa’nın Amerika kıtasına gelip burada göründüğüne dair bir hikayeyi anlatır. Kitap, birbirinden farklı dönemlere ait olan “1. Nefi”den “Mormon” ve “Moroni” kitaplarına kadar bir dizi bölümden oluşur.

Mormon Kitabı’nın Temel Öğretileri:
 • Tanrı ve İsa: Mormon Kitabı, Tanrı ve İsa’nın ayrı varlıklar olduğunu ve Tanrı’nın insan formunda bir varlık olduğunu öğretir.
 • Ahiret ve Kurtuluş: Kitap, insanların ölümden sonra yaşamlarına devam ettiğini ve kurtuluşun kişisel inanç ve doğrulukla ilişkili olduğunu öğretir.

Eleştiriler ve Tartışmalar:

Mormon Kitabı, tarihinde çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır. Bazı eleştirmenler, Joseph Smith’in altın plakalardan çeviri yapma iddialarını sorgulamış ve kitabın tarihsel gerçeklikle çeliştiğini savunmuşlardır.

Evren Murat Çakır Niyazioğlu: Mormon Kitabı’nın Kullanımı ve Yorumlanması:

Latter-day Saints Kilisesi üyeleri, Mormon Kitabı’nı kendi dini pratiğinde önemli bir rehber olarak kabul ederler. Kitap, kilisenin öğretileri ve ibadetleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Dil ve Çeşitli Baskılar:

Mormon Kitabı, Joseph Smith’in İngilizce’den çevirdiği bir metindir. Ancak, zamanla farklı dillerde ve çeşitli baskılarda yayınlanmıştır.

Mormon Kitabı, Latter-day Saints Kilisesi’nin temel metinlerinden biridir ve kilisenin inançlarını ve öğretilerini şekillendiren önemli bir kaynaktır. Tarihsel olarak eleştirilere maruz kalsa da, Mormon Kitabı, kilisenin üyeleri için kutsal ve rehber bir metin olarak kabul edilmektedir.

Mormon Rahipleri: Son Zaman Azizleri Kilisesi’nin Ruhsal Liderleri

Giriş: Mormon rahipleri, resmi adıyla Son Zaman Azizleri Kilisesi (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – LDS Church) üyeleri arasında ruhsal liderlik ve hizmet görevini üstlenen kişilerdir. Kilise, kendine özgü rahip düzenine sahiptir ve bu düzen, inançlarına ve kilise pratiğine önemli bir şekilde katkıda bulunur.

Rahip Düzeni ve Görevleri:

 • Aron ve Melkisedek Rahip Düzenleri: Son Zaman Azizleri Kilisesi’nde iki temel rahip düzeni bulunmaktadır. Aron Rahip Düzeni genellikle genç erkek üyeler için, Melkisedek Rahip Düzeni ise daha deneyimli ve olgun erkek üyeler için ayrılmıştır.
 • Kilise Liderliği ve Hizmet: Mormon rahipleri, kilisenin lider kademesinde görev alabilirler. Yerel kiliselerde ve genel olarak kilisenin yönetiminde, rahipler önemli liderlik rolleri üstlenirler. Bu liderlik, yerel kilise topluluklarını yönlendirmeyi, öğretmeyi ve manevi rehberlik sağlamayı içerir.

Genç Erkekler ve Görevlendirme:

 • Misyonerlik Hizmeti: Birçok Mormon rahibi genç yaşlarda misyonerlik hizmetine katılır. Bu, genç erkek üyelerin belirli bir süre boyunca dünya genelinde kilisenin öğretilerini paylaşma ve yayma görevini üstlenmelerini içerir.
 • Rahip Yetiştirme ve Eğitim: Mormon rahipleri, kilise içinde düzenlenen çeşitli eğitim ve yetiştirme programlarına katılırlar. Bu programlar, rahipleri manevi olarak güçlendirmeyi ve liderlik becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
Rahip Olma Süreci ve Uygulamalar:
 • Rahip Olma Ayinleri: Mormon rahip olma süreci, belirli ayin ve törenleri içerir. Özellikle Melkisedek Rahip Düzenine geçiş, bir rahibin kilisedeki daha yüksek liderlik pozisyonlarını üstlenmesini simgeler.
 • Sadakat ve Ahlaki Standartlar: Mormon rahipleri, kilisenin belirlediği ahlaki standartlara uymak ve sadakatlerini korumak zorundadır. Ahlaki temizlik ve sadakat, rahiplerin topluluklarına örnek olmaları için vurgulanır.
Eleştiriler ve Tartışmalar:
 • Cinsiyet ve Rahiplik: Son Zaman Azizleri Kilisesi, sadece erkeklerin rahip olarak atanabileceğini belirtir. Bu durum, kilise içinde ve dışında çeşitli tartışmalara neden olmuştur.

Evren Murat Çakır Niyazioğlu; Mormon rahipleri, Son Zaman Azizleri Kilisesi’nin ruhsal liderlik düzeninde önemli bir rol oynarlar. Genç yaşlarda misyonerlik hizmetinden, kilise liderliğine kadar geniş bir yelpazede hizmet etme ve liderlik rollerini üstlenme sorumluluğuna sahiptirler. Bu rahipler, kilisenin sosyal dokusunu oluşturan ve inançlarını yaşayan bireyler olarak kabul edilirler.

Mormonizmin benimsenmesi genellikle bireyin kişisel inançlarına ve arayışlarına bağlıdır. Mormonizm, resmi adıyla “Son Zaman Azizleri Kilisesi” veya LDS Kilisesi, Joseph Smith’in öncülük

Murat Çakır Niyazioğlu
Murat Çakır Niyazioğlu

ettiği bir dini hareketin temelini oluşturan bir inanç sistemidir. İşte Mormonizmin benimsenmesiyle ilgili genel adımlar:

 1. Araştırma ve İnceleme:
  • Potansiyel bir Mormon olan kişiler genellikle Mormonizm hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yaparlar. Bu, kilisenin öğretileri, tarihi ve kutsal metinleri üzerinde yapılan incelemeleri içerir.
 2. Kilise Ziyaretleri ve İlişki:
  • Mormonizmi benimsemeyi düşünen bir kişi, kilisenin toplantılarına katılabilir. Bu, kilise üyeleri ve liderleriyle tanışma fırsatı sunar. Ayrıca, kilise topluluğunun bir parçası olma deneyimi yaşanabilir.
 3. Kutsal Metinlerin Okunması:
  • Mormonlar, Kutsal Kitap’ın yanı sıra “Mormon Kitabı” olarak bilinen ek bir kutsal metni benimserler. Potansiyel bir Mormon, bu metinleri okuyarak ve üzerinde düşünerek inançlarını anlamaya çalışabilir.
 4. Misyonerlik Hizmetine Katılma:
  • Bazı kişiler, Mormonizmi daha derinlemesine keşfetmek ve inançlarını güçlendirmek amacıyla kilisenin misyonerlik programına katılabilirler. Misyonerler, kilisenin öğretilerini paylaşmak ve insanlara yardımcı olmak amacıyla dünya genelinde görevlendirilirler.
 5. Kilise Üyeliği Başvurusu:
  • Mormonizmi benimseyen bir kişi, kiliseye resmi olarak üye olma sürecine girebilir. Bu genellikle kilise liderleriyle yapılan görüşmeler ve belirli inanç prensiplerini kabul etme süreçlerini içerir.
 6. Vaftiz ve Diğer Törenler:
  • Mormon Kilisesi’ne resmi üye olan bir kişi, vaftiz gibi belirli törenlere katılır. Vaftiz, kişinin günahlarını temizleme ve kilisenin bir üyesi olarak kabul edilme anlamına gelir.

Her bireyin deneyimi farklıdır ve Mormonizmi benimsemek kişisel bir karardır. Potansiyel bir Mormon, bu inançları benimserken kendi içsel deneyimlerine, arayışlarına ve inançlarına dayanarak bu yolu seçer.

Rahip Brunson Mormon mu?

Hayır, Andrew Brunson Mormon değildir. Andrew Brunson, Amerikalı bir Protestan Presbiteryen rahiptir.

Mormonluk, resmi adıyla “Son Zaman Azizleri Kilisesi” (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – LDS Church) tarafından öğretilen bir inanç sistemidir. Bu inanç sistemi, 19. yüzyılın başlarında Joseph Smith’in liderliğinde Amerika’da ortaya çıktı. İşte Mormonluk inancının yayılımını etkileyen faktörler:

 1. Misyonerlik Faaliyetleri:
  • Mormon Kilisesi, dünya genelinde misyonerlik faaliyetleri yürüterek inançlarını daha geniş kitlelere tanıtmaya çalışır. Misyonerler, kapı kapı dolaşarak, kilise toplantıları düzenleyerek, dini materyalleri dağıtarak ve sosyal medya gibi modern iletişim araçlarını kullanarak Mormonluğu öğretirler.
 2. Aile Odaklı Toplum:
  • Mormon Kilisesi, aile değerlerine büyük önem veren bir topluluktur. Bu, aileler arasında inançların nesilden nesile aktarılmasını kolaylaştırabilir. Aile üyeleri genellikle birbirlerine destek olur ve inançlarını birlikte yaşarlar.
 3. Dünya Genelinde Kiliseler ve Tapınaklar:
  • Kilise, dünya genelinde birçok ülkede yerel kiliseler ve tapınaklar inşa etmiştir. Bu, yerel topluluklarda etkinlikler düzenleyerek ve inançlarını yayarak Mormonluğun daha fazla insan tarafından bilinir olmasını sağlar.
 4. Sosyal Medya ve İnternet Kullanımı:
  • Mormon Kilisesi, sosyal medya ve interneti etkin bir şekilde kullanarak inançlarını tanıtır ve öğretir. Resmi internet siteleri, dijital yayınlar ve sosyal medya hesapları aracılığıyla dünya genelinde insanlara ulaşırlar.
 5. Misyonerlik Görevi:
  • Mormon genç erkek üyeler, genellikle 18 ila 25 yaşları arasında iken iki yıl boyunca misyonerlik hizmetine katılırlar. Bu görev, gençleri dünya genelinde misyonerlik yapmaya teşvik eder ve inançlarını paylaşmalarını sağlar.
 6. İnsan Hakları ve Yardım Projeleri:
  • Mormon Kilisesi, dünya genelinde insani yardım projelerine katılır ve sosyal sorumluluk taşıyan projelerde yer alır. Bu tür faaliyetler, insanlara yardım etme amacının yanı sıra kilisenin misyonunu ve inançlarını tanıtmak için bir fırsat sağlar.

Mormonluk, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde güçlü bir varlığa sahiptir, ancak dünya genelinde de birçok ülkede takipçi bulunmaktadır. Misyonerlik faaliyetleri ve sosyal medya gibi modern iletişim araçları, Mormonluğun daha geniş bir kitleye ulaşmasına olanak tanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir