Evren Murat Çakır Mormonizm Nedir

Evren Murat Çakır Mormonizm Nedir

Evren Murat Çakır

Mormonizm Nedir?

“Mormonizm,” genellikle The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Kilisesi) üyelerinin inançlarına ve uygulamalarına atıfta bulunan bir terimdir. Bu, genellikle kısaca “Mormon” olarak adlandırılan bu mezhebin üyelerinin inançlarını ifade eder.
Mormonizm’in ana inançları arasında şunlar bulunur:

Mormon Kitabı: Mormonlar, Mormon Kitabı’nın, LDS Kilisesi üyelerine göre, Amerika kıtasındaki antik halkların Tanrı’nın işleriyle ilgili bir kaydı olduğuna inanırlar. Kilisenin kurucusu Joseph Smith, kitabı kendisine bir melek tarafından gösterildiğini iddia ettiği altın levhaları çevirdiğini söyleyerek tanıttı.

Peygamberler ve Vahiy: Mormonlar, Tanrı’nın kiliseyle devam eden vahiy aracılığıyla iletişim kurduğuna inanırlar. Kilisenin Başkanı, bir peygamber, görücü ve vahiy alıcı olarak kabul edilir.

Restorasyon: Mormonlar, Tanrı’nın, Joseph Smith aracılığıyla gerçek Hristiyan Kilisesi’ni (kilisenin zamanla kaybolmuş veya bozulmuş olduğuna inandıkları) restore ettiğine inanırlar. Bu restorasyon, rahiplik, ayinler ve öğretileri içerir.

Kurtuluş Planı: Mormonlar, yaşamın amacını, İsa Mesih’in kefaretini ve Tanrı ile sonsuz yaşamın potansiyelini içeren bir kurtuluş planına inanırlar.

Tapınaklar ve Ayinler: Tapınaklar, Mormonların özel ayinlere katıldıkları kutsal yerler olarak kabul edilir. Bu ayinler, canlı ve ölü için vekaleten vaftizler ve mühürleme törenlerini içerir.

“Mormon” terimi, LDS Kilisesi üyelerini ifade etmek için yaygın olarak kullanılsa da, kilise, karmaşıklığı önlemek amacıyla tam adı olan “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints” terimini kullanmaya teşvik etmektedir.

Eğer belirli sorularınız varsa veya Mormonizm ile ilgili başka bir konuda merak ettiğiniz bir şey varsa, sormaktan çekinmeyin!

Mormon Rahipleri Görevi

Mormon rahipleri genellikle “Mormon İlahiyat Öğrencisi” (LDS Kilisesi’nin öğreti ve liderlik eğitimini alan genç erkekler) ve “Elders” (yaşlılar) olarak adlandırılır. Bu rahipler, LDS Kilisesi’nin bir parçası olan papazlık düzenine aittirler ve kilisenin farklı liderlik düzeylerinde görev alabilirler. İşte Mormon rahiplerinin genel görevleri:

evren murat çakır
 1. Vaaz ve Öğretim: Mormon rahipleri, kilise toplantılarında, vaazlarda, sınıflarda ve diğer dini etkinliklerde vaazlar verme ve öğretme sorumluluğuna sahiptirler. Bu, genellikle belirli bir vaazı veya öğretiyi hazırlayıp sunma sürecini içerir.
 2. Ev Ziyaretleri: Mormon rahipleri, kilise üyelerini evlerinde ziyaret ederek pastoral destek sağlarlar. Bu ziyaretlerde, kilise öğretileri hakkında konuşma, ihtiyaçları dinleme ve yardım teklif etme gibi faaliyetler bulunabilir.
 3. Hizmet Çalışmaları: Mormon rahipleri, kilise ve topluluklarına hizmet etmek üzere organize edilen projelerde yer alabilirler. Bu, yardıma muhtaç kişilere yardım etmek, topluluk hizmet etkinliklerine katılmak veya yardıma ihtiyacı olanlar için projeler düzenlemek gibi şeyleri içerebilir.
 4. Rahiplik Yetkileri: Mormon rahipleri, papazlık yetkilerini kullanma yetkisine sahiptirler. Bu, vaftiz ve diğer dini ayinleri yönetme, hastaları ziyaret etme ve özel kutsamalar gibi dini görevleri içerir.
 5. Öğrenci ve Liderlik Eğitimi: Mormon rahipleri, ilahiyat okullarında veya diğer eğitim etkinliklerinde liderlik ve öğreti eğitimi alırlar. Bu eğitim, kilisenin öğretilerini daha iyi anlamalarına ve topluluklarında liderlik yapmalarına yardımcı olur.

Mormon rahipleri genellikle genç yaşlarda bu görevlere atanırlar ve bu süre zarfında kilisenin hizmet, öğretme ve liderlik ilkelerini öğrenirler. Görev süreleri genellikle iki yıl sürebilir, ancak bu süre LDS Kilisesi’nin politikalarına bağlı olarak değişebilir. Evren Murat Çakır

Mormon Kitabı

Mormon Kitabı, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Kilisesi) tarafından kutsal bir yazı olarak kabul edilen bir metindir. Kitap, Tanrı’nın Amerika kıtasındaki antik halklarla ilgili olarak gönderdiği bir dizi kitaptan oluşur. İşte Mormon Kitabı’nın ana bölümleri ve içeriği:

 1. 1. Nefi Kitabı: Lehi’nin ailesinin Yeruşalim’den ayrılması, Amerika’ya yolculukları ve Lehi’nin vizyonları bu bölümde anlatılır.
 2. 2. Nefi Kitabı: Lehi’nin soyundan gelen Nefi ve kardeşlerinin yaşam öyküleri, ayrılıklar ve Amerika’ya yerleşmeleri bu kitapta yer alır. Ayrıca, Nefi’nin dini ve öğretisel öğretileri içerir.
 3. Yakub Kitabı: Nefi’nin kardeşi Yakub’un öğretilerini içerir. Bu kitap, dini prensipler, Mesih’in geleceği ve kurtuluş konularına odaklanır.
 4. Enos Kitabı: Yakub’un oğlu Enos’un dua ve kurtuluş çabalarını anlatır. Bu bölüm, kişisel dini deneyimlere ve Tanrı’ya olan bireysel bağlılığa odaklanır.
 5. Yarom Kitabı: Enos’un oğlu Yarom’un hikayelerini içerir. Bu kitap, halkın düşüşüne ve dini yozlaşmaya odaklanır.
 6. Şerem Kitabı: Şerem adlı bir kişinin dini açıdan sapmış inançlarını içerir ve Nefi’nin onunla olan tartışmalarını anlatır.
 7. Yakubi Kitabı: Yarom’un oğlu Yakubi’nin liderliğindeki halkın yaşamını ve kurtuluşa yönelik çabalarını anlatır.
 8. Kehşi Kitabı: Yakubi’nin oğlu Kehşi’nin hikayelerini içerir ve halkın kurtuluşa yönelik çabalarına odaklanır.
 9. Yiğitler Kitabı (Alma Kitabı): Bu kitap, Nefi’nin oğulları Alma ve Amulek’in liderlikleri altında geçen dönemleri anlatır. Halkın düşüşü, dini mücadeleleri ve kurtuluşa yönelik çabalar bu kitapta anlatılır.
 10. Helaman Kitabı: Bu kitap, Nefi’nin oğlu Helaman’ın liderliğindeki dönemi anlatır ve halkın dini durumunu ve savaşlarını içerir.
 11. Nefi Kitabı: Bu kitap, Mormon Kitabı’nın adını taşıyan Mormon’ın, Helaman’ın oğlu olan Nefi’nin oğlu olan Moroni’nin notlarına dayanır. Kitap, halkın düşüşü ve son kahramanca direnişi içerir.
 12. Moroni Kitabı: Mormon Kitabı’nın son bölümüdür. Bu kitap, Moroni’nin babası Mormon’ın öğretilerini, halkın son günlerdeki durumunu ve kurtuluşa yönelik öğretileri içerir.

Mormon Kitabı, LDS Kilisesi’nin kutsal kitapları arasında önemli bir yer tutar ve kilisenin öğretilerine temel teşkil eder.  Yazar Evren Murat Çakır

Mormon Kilise Öğretileri  Evren Murat Çakır

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Kilisesi), genellikle Mormon Kilisesi olarak bilinir ve birçok özgün öğreti ve inanç sistemine sahiptir. İşte LDS Kilisesi’nin temel öğretilerinden bazıları:

 1. Tanrı ve Tanrı Başkanlığı: LDS Kilisesi, Tanrı’nın üç ayrı kişilikte olduğuna inanır: Tanrı Baba, İsa Mesih ve Kutsal Ruh. Bu, kilisenin “Tanrı Başkanlığı” olarak adlandırdığı doktrini oluşturur.
 2. Mormon Kitabı: LDS Kilisesi‘nin kutsal yazıları arasında Kitab-ı Mukaddes ve Mormon Kitabı bulunur. Bu yazılar, kilisenin temel öğretilerini içerir ve Tanrı’nın iletişim kurduğu peygamberlerin kayıtlarını içerir.
 3. Peygamberlik: Kilise, günümüzde de devam eden bir peygamberlik geleneğine sahiptir. Kilisenin başkanı, aynı zamanda kilisenin peygamberi, görücüsü ve vahiy alıcısı olarak kabul edilir.
 4. Apostolik Hükümet: Kilise, İsa Mesih’in öğrencileri olan on iki apostolun liderliğinde organize edilen apostolik bir hükümet modelini benimser.
 5. Aile Değerleri: LDS Kilisesi, aileyi önemli bir kurum olarak kabul eder ve aile değerlerine büyük önem verir. Aile üyelerinin birbirlerine olan sorumlulukları, birlikte dua etme ve dini prensiplerle bir arada yaşama öğretilerine vurgu yapar.
 6. Kurtuluş ve Evrensel Plan: Kilise, Tanrı’nın insanları kurtarmak için bir Planı olduğuna inanır. Bu Plan, ölüm sonrası yaşam, özgür irade, kurtuluş ve günahın affı gibi konuları içerir.
 7. Temple Ayinleri: LDS Kilisesi, tapınaklarında özel ayinleri gerçekleştirir. Bu ayinler arasında mühürleme törenleri, aile birleştirme ve vekaleten vaftiz gibi uygulamalar yer alır.
 8. Cömertlik ve Hizmet: Kilise, üyelerini cömertlik ve hizmete teşvik eder. Bu, maddi yardım, gönüllü çalışma ve diğer insanlara yardım etme şekillerini içerir.
 9. Ahlaki Standartlar: LDS Kilisesi, üyelerine ahlaki standartlara uyma çağrısında bulunur. Bu, içki ve uyuşturucu kullanmama, iffetli yaşama ve ahlaki değerlere saygı gösterme gibi prensipleri içerir.

LDS Kilisesi’nin öğretileri, topluluğun sosyal, dini ve ahlaki normlarını şekillendiren bir bütün olarak geniş bir inanç sistemini içerir. Bu öğretiler, kilisenin kutsal metinleri, liderlik açıklamaları ve genel konferanslar aracılığıyla iletilir.

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Kilisesi), tapınma ve ibadet amacıyla çeşitli ayinlere sahiptir. Bu ayinler, kilise üyelerinin dini yaşamlarını güçlendirmeye ve kurtuluşa yönelik öğretileri deneyimlemelerine yardımcı olmaya yöneliktir. İşte bazı temel LDS Kilisesi ayinleri:

Mormon Kilise Öğretisi ve Rahip Görevleri
 1. Pazar Toplantıları:
  • İncil ve Mormon Kitabı Dersleri: Pazar günleri genellikle İncil ve Mormon Kitabı’nda okuma ve öğrenmeye dayanan dersler yapılır.
  • Sakrament Toplantısı: Bu toplantı, kilise üyelerinin İsa Mesih’in ölümünü ve dirilişini hatırlamak için ekmek ve su aldığı temel bir ibadettir.
 2. Tapınak Ayinleri:
  • Mühürleme Törenleri: Tapınakta yapılan özel ayinler arasında mühürleme törenleri bulunur. Bu ayinler, aile birleştirme, ölü için vaftiz ve evlilik mühürleme gibi özel ve kutsal olayları içerir.
 3. Vaftiz ve Onaylama:
  • Kilise üyeleri, yaşına ulaştıklarında, inançlarını ifade etmek ve temiz bir yaşamı simgeliyerek su vaftizi alırlar. Ardından, papazlık otoritesine sahip bir rahip tarafından kutsanma ve Kutsal Ruh’un alınması için bir onaylama töreni gerçekleştirilir.
 4. Rahiplik Ayinleri:
  • Rahiplik yetkisi taşıyan genç erkekler, kilisenin rahiplik düzenine ait bazı ayinleri gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Bu, hastaları ziyaret etme, kutsama, sakramentoya başkanlık etme ve diğer dini hizmetleri içerir.
 5. Hastaların Ziyaret Edilmesi ve Kutsama:
  • Kilise üyeleri, hastaları ziyaret eder ve ihtiyaçlarına göre dua ve kutsama verirler. Bu, dini hizmet ve dayanışma içerir.
 6. Aile Törenleri:
  • Evde Akşam:
   • Aileler, evde ailecek bir araya gelerek dua etme, İncil veya Mormon Kitabı okuma ve aile üyeleri arasında öğretilerin paylaşılması için bir akşam ayini yaparlar.
  • Ev ve Aile Mühürleme Törenleri:
   • Ev ve aile mühürleme törenleri, ailenin ölüler için mühürlenmesi ve kurtuluşa erişim sağlamak amacıyla tapınakta gerçekleştirilir.

Evren Murat Çakır; LDS Kilisesi üyelerine dini öğretileri yaşama ve kilise topluluğu içinde daha güçlü bir bağ kurma fırsatı tanır. Ancak, bu ayinler özel ve kutsal kabul edilir, bu nedenle genel olarak sadece kilise üyelerine açıktır ve bazıları sadece tapınaklarda gerçekleştirilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir